Biz hakda

Şanhaý ucheucheng Machinery Co., Ltd.

Biz kim

Şanhaý “ucheucheng Machinery Co., Ltd.” köpugurly Encrusting Machine, kubba, Mochi Machine, cookie we çörek önümçilik liniýasy, Aý torty (Maamoul) önümçilik liniýasy we Bugly Buns önümçilik liniýasy ýaly azyk enjamlaryny öndüriji. we güýçli tehniki güýç.

Biziň wezipämiz

Müşderilere ygtybarly we ygtybarly iýmit enjamlary we çözgütleri bilen üpjün ediň.Satuwdan soň, müşderilere güýçli hyzmatlar bermek, müşderileriň önümlerini has gowulaşdyrmak we iki tarap bilelikde işleşip biler, bu biziň kompaniýamyzyň ýeke-täk maksadydyr.

Gymmatlyklarymyz

Iýmit adamlar üçin aýrylmaz zat.Müşderileriň iýmitini has gowy we has gowulaşdyrmak üçin, dünýäniň dürli künjeginde adamlar müşderileriň öndürýän iýmitlerini görüp we müşderiler tarapyndan öndürilen iýmitleri has täsirli etmek üçin azyk maşynlaryny gözlemäge we ösdürmäge borçlanýarys.Müşderilere täze hyzmatlary hödürleýän marka keşbini döredýäris.

Tejribe ýyllary
Hünärmenler
Zehinli adamlar
Müşderiler gutly bolsun

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Iýmit maşynyny awtomatlaşdyrmaga üns bermek

Zawodymyzda hünärmen tehniki topary bar.Inereneriň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.Tehniki işgärler jogapkär we hünärmen.Satuw hyzmatyndan soň daşary ýurtlarda üpjün ediň.Biziň maksadymyz müşderilere ýokary hilli maşynlar we hyzmatlar bermekden ybaratdygy üçin hemişe pikir edýäris. Müşderilere ygtybarly we ygtybarly azyk enjamlary we çözgütleri bermek.Satuwdan soň, müşderilere güýçli hyzmatlar bermek, müşderileriň önümlerini has gowulaşdyrmak we iki tarap bilelikde işleşip biler, bu biziň kompaniýamyzyň ýeke-täk maksadydyr. Iýmit üçin zerur zat adamzat.Müşderileriň iýmitini has gowy we has gowulaşdyrmak üçin, dünýäniň dürli künjeginde adamlar müşderileriň öndürýän iýmitlerini görüp we müşderiler tarapyndan öndürilen iýmitleri has täsirli etmek üçin azyk maşynlaryny gözlemäge we ösdürmäge borçlanýarys.Müşderilere täze hyzmatlary hödürleýän marka keşbini döredýäris.

Agentlikde 20+ ýyldan gowrak amaly tejribämiz bar

Şanhaý “ucheucheng Machinery Co., Ltd.” 13 ýyldan gowrak wagt bäri oňat enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki güýji bolan azyk tehnikasynda ýöriteleşen öndüriji. Bizde Moçi 、 Dondurma Moçi 、 Konditer 、 Çörek öndürip bilýän köpugurly Encrusting Machines we önümçilik liniýalary bar. 、 Aý torty (Maamoul) 、 Bugly buglar we beýleki köp sanly iýmit.

koksinha maşyn (15)
ertir duşuşygy

Işewürlik ygtyýarnamasy

Kärhana hasaba alyş maglumatlary
Kanuny wekili: Hanym Bi Çunhua
Işleýiş ýagdaýy: Açyldy
Hasaba alnan maýa: 10 million (ýuany)
Bitewi sosial karz kody: 91310117057611339R
Salgyt töleýjiniň şahsyýet belgisi: 91310117057611339R
Hasaba alyş edarasy: Songjiang etrap bazaryna gözegçilik dolandyryş edarasy Döredilen senesi: 2012-11-14
Iş görnüşi: jogapkärçiligi çäklendirilen kompaniýa (tebigy adam maýa goýumlary ýa-da Holding)
Iş döwri: 2012-11-14-den 2032-11-13
Dolandyryş bölümi: Şanhaý, Songjiang etraby
Tassyklama senesi: 2020-01-06
Hasaba alnan salgy: 301-1-nji otag, 17-nji bina, 68-nji jaý, Zhongçuang ýoly, Zhongshan köçesi, Songjiang etraby, Şanhaý
Iş gerimi: mehaniki enjamlar we esbaplar, podşipnikler we esbaplar, metal materiallar we önümler, gaplaýyş materiallary, rezin we plastmassa önümleri, mehaniki we elektrik enjamlary, elektron önümleri, elektrik enjamlary we esbaplary, gurallar, enjamlar we elektrik enjamlary, gurallar, galyplar we esbaplar lomaý we bölek satuw;Tehnologiýany ösdürmek, tehnologiýany geçirmek, tehniki maslahat beriş, maşyn we enjamlar pudagyndaky tehniki hyzmatlar, harytlaryň we tehnologiýanyň import we eksport işi bilen meşgullanýan, aşakdaky şahamça amallary bilen çäklenýär: maşynlar we enjamlar (ýörite işlemekden başga).

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana

Hytaý milli ýöriteleşdirilen we çylşyrymly kärhana

Oýlap tapyş patenti

Patent

Hormatymyz

Programma patenti

* 国家 高新技术 ATION MILLI HIGHokary Tehniki Kärhana
* 中国 食品 工业 协会 会员 Hytaý MILLI IOMIT SANATÇYLYK BIRLEŞIGI
* 2023 上海市 高新技术 成果 23 23 2323
* 2021 中国 烘焙 十佳 品牌 制造 21 2021 Hytaýyň iň oňat on sany çörek önümi markasy öndürijileri
* 2021 年度 中国 烘焙 行业 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21
* 金牌 供应 OL ALTYN ÜPJÜNÇI
*.
* 江西省 工商 联合会 - 面包 商会 副 会长 单位 JIANGXI SANATÇYLYK WE KÖMEK ÜÇIN DÖWLET FEDERASI --ASY
* 江西省 工商 -
* 2020 中国 烘焙 行业 发展 峰会 “行业 之 2020” 2020 ÇIN BAKERI SANATÇYLYK ÖSÜŞ SUMMITI “SANATÇYLYK GÜERÇI”
* 2021 中式 糕点 博览会 最佳 20 20 2021 Hytaý Hytaý pasport sergisiniň iň gowy sergisi

 

Sergi

合作 公司