အလိုအလျောက် Multinozzle Bar Extruding နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်