Màquina automàtica d'extrusió i tall de barres multibroquets