Automatic Multinozzle Bar Gukuramo no Gukata Imashini